IFFR KINO (special edition): Rey (+ Q&A filmmaker)

Hoezo in Kino

Op woensdag 22 augustus is filmmaker Niles Atallah aanwezig in KINO Rotterdam bij een zeer speciale editie van IFFR KINO in samenwerking met EYE Filmmuseum. Atallah’s experimentele film Rey, over een lichtelijk waanzinnige Franse jurist-avonturier in het negentiende-eeuwse Chili, won de Special Jury Award op IFFR 2017. Na de voorstelling volgt een gesprek met de filmmaker onder leiding van IFFR-programmeur Gerwin Tamsma.

Regie: Niles Atallah

Cast: Rodrigo Lisboa, Claudio Riveros

Genre:

Biografie, Drama

Land: Chili, Frankrijk

Speelduur: 91 minuten

Taal: Spanish, Mapudungun

Ondertiteling: EnglishRey is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Franse avonturier Orélie-Antoine de Tounens, die in 1860 probeerde zijn eigen koninkrijk te stichten in het puntje van recent onafhankelijk Zuid-Amerika. Juridisch onderlegd en gewapend met een zelfgeschreven grondwet en zijn nieuwe vlag baant hij zich te paard een weg door de woeste wildernis. Na aankomst weet hij de inheemse bevolking te verenigen en wordt hij verkozen tot hun vorst. Tenminste, dat is een versie van het verhaal. Dan volgen andere versies. Hij is geholpen door een inheemse verrader. Hij is een Franse spion! Zijn plan slaagt, maar hij wordt opgepakt en berecht. Verbannen. Sterft. Maar keert terug? Wie herinnert zich wat, wie was waar en wanneer? De problematiek van geschiedenis en herinnering worden in Rey benadrukt in de textuur en degradatie van beeld en geluid.

Filmmaker Niles Atallah filmde delen al in 2011 en begroef de 35mm-, 16mm- en super8-film in zijn achtertuin. Wat doet de tijd met een verhaal? Het resultaat van zijn ‘burials’ duikt door de hele film op – als afbrokkelende herinneringen en wilde visioenen van de koning. Met steun van het Hubert Bals Fonds experimenteerde Atallah daarnaast met marionetpoppen, maskers en stop-motion-animatie. Alle resultaten culmineren in dit verbluffende delicate kunstwerk: een ode aan de film en een uiterst interessant sprookje.

De film is deze zomer ook onderdeel van de Previously Unreleased-serie van EYE Filmmuseum. Daarin worden films vertoond die (onterecht) niet eerder werden uitgebracht in Nederlandse filmtheaters.

ENGLISH:
On Wednesday 22 August, filmmaker Niles Atallah will be present in KINO Rotterdam to attend a very special edition of IFFR KINO in collaboration with EYE Filmmuseum. Atallah’s experimental film Rey, about a slightly crazed French lawyer-adventurer in nineteenth-century Chile, won the Special Jury Award at IFFR 2017. The post-screening Q&A will be led by IFFR programmer Gerwin Tamsma.

Rey is about the true story of French adventurer Orélie-Antoine de Tounens, who attempted to found his own kingdom in 1860, at the tip of recently independent South America. Armed with a constitution penned by himself and a new flag, he fought his way through the rugged wilderness on horseback. After his arrival he managed to unite the natives and was chosen to become their ruler. At least, that’s one version of it. Other versions follow: he was helped by a native traitor. He was a French spy! He succeeded, but was captured. He was banished. He died. But he returned? Who remembers the true story? In Rey, the problems of history and memory are emphasised by the degradation of image and sound.

Filmmaker Niles Atallah shot some segments in 2011, then buried the 35mm, 16mm and Super-8 film in his back garden. What does time do to a story? The results of these burials recur throughout the film – as deteriorating memories and the king’s wild visions. With the support of the Hubert Bals Fund, Atallah also experimented with puppets, masks and stop-motion animation. Everything culminated in this astonishing, delicate work of art: an ode to film and a fascinating fairy tale.

The film will also be shown in EYE’s Previously Unreleased series, in which they screen films that should have been released in Dutch theatres but haven’t.